12.

(supaya golongan yang mendistribusi resep) bersama alquran (lakal) lunal litundzira berta alluq kepada lafaz tanziilun (yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi masukan) mereka belum sempat diberi petaruh gara-gara hidup di zaman fatrah ataupun zaman kekosongan rasul dan juga rasul (karna itu mereka) itu yakni itu (dalam status teledor) lupa dari kekuatan batin dan manual.-sesungguhnya sudah mencapai takdir (menyatakan pada allah) kepada rata-rata mereka, karna mereka enggak berkeyakinan.allahumma ah-sin, aqibatana fil-umuri kulliha, wa-ajirna min khizyid dun-ya wa azabil a-khirah. kalau

... Read more